Haber

Sevinelim mi? TÜİK’e göre gazetecilik mezunlarında işsizlik bir yılda 10 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021’de işsizlik oranının en sert düştüğü gruplardan biri, “gazetecilik ve enformasyon” mezunları oldu. Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlar arasındaki işsizlik oranı 2020’de %28,2 iken 2021’de %18,3.

Sevinmeden önce 2 gerçeği hatırlamakta fayda var: Yaklaşık 10 puanlık iyileşmeye rağmen “gazetecilik ve enformasyon” alanından mezun olanlar, “sosyal hizmetler” ve “sanat” mezunlarının ardından hâlâ işsizliğin en yaygın olduğu grup. TÜİK’in, “verileri yeni tanım ve kavramlara göre revize ettiğini” de unutmamalı.

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması‘nda 2021 verilerini dün yayımlandı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçtiğini vurgulayan kurum, 2021 yılı ile karşılaştırılabilir olması açısından, 2020 yılı sonuçlarını yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize ettiğini duyurdu.

Genel işsizlik %12,0, genç işsizliği %22,6

Genel verilerden öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi.
  • İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile %45,2 oldu. Bu oran erkeklerde %62,8 iken kadınlarda %28,0 olarak gerçekleşti.
  • İşgücü 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile %51,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,3, kadınlarda ise %32,8 oldu.
  • 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2,3 puan azalarak %22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,4, kadınlarda ise %28,7 olarak tahmin edildi.
  • İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %29,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), en düşük olduğu bölge ise %5,8 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

Yüksekokul veya fakülte mezunları arasında işsizlik oranı

TÜİK’in 2021 işgücü verilerini içeren istatistiksel tablolarında, medya ve gazetecilik alanında öne çıkan verileri inceledik. Buna göre yüksekokul veya fakülte mezunları arasında işsizlik oranı 2020’de %12,8’den 2021’de %12,4’e geriledi. Mezun olunan bölümlere göre işsizlik oranlarındaki 1 yıllık değişim şöyle (noktalara dokunarak/tıklayarak ek bilgi alabilirsiniz):

Bilgi ve iletişim sektörünün toplam istihdamda oranı

TÜİK’in son verilerine göre Türkiye’de istihdam edilenlerin %17,2’si tarım, %21,3’ü sanayi, %6,2’si inşaat, %55,3’ü ise hizmet sektöründe çalışıyor. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

TÜİK’in bu alanda açıkladığı verilerde “medya” veya “gazetecilik” gibi kırılımlar yok. Bu meslekleri de kapsayan “bilgi ve iletişim” başlıklı ekonomik faaliyet alanında ise TÜİK’e göre istihdam edilenlerin sayısı, 2021’de bir önceki yıla göre 5.000 kişi artarak 247.000’e yükseldi. Sektörlerin istihdam sayısına göre birbirine oranı şöyle (renkli kutulara dokunarak/tıklayarak ek bilgi alabilirsiniz):

 

Journo

Yeni nesil medya ve gazetecilik sitesi. Gazetecilere yönelik bağımsız bir dijital platform olan Journo; medyanın gelir modellerine, yeni haber üretim teknolojilerine ve medya çalışanlarının yaşamına odaklanıyor, sürdürülebilir bir sektör için çözümler öneriyor.

Journo E-Bülten