Haber

Orman katliamını paylaştığı için kovulan işçi davayı kazandı

Antalya Belek’te bulunan Gloria Sports Arena’da çalışırken kişisel Facebook hesabından bölgedeki ağaç kesimini belgeleyen uydu görüntülerini paylaştığı için işten atılan İ.A. adlı işçi Yargıtay’a götürdüğü davayı kazandı. Mahkeme orman içindeki ağaç kesimini doğrulurken, işten atmanın geçersiz olduğunu belirtip işe iade kararı verdi.

Özaltın Holding, 17 Aralık sürecinde teknik takibe takılan iş adamlarıyla görüşmeleri basına yansıyan Hayrettin Özaltın’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu şirketlerden biri. Sabah ve ATV’nin Çalık Grubu’ndan devralınması süreciyle ilgili internete ve bazı gazetelere yansıyan kayıtlara göre, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’dan Sabah ve atv’nin satın alınması için bir grup iş adamını yönlendirmesini istemiş, Yıldırım, iş adamlarıyla toplantı yaparak kimin ne kadar para vereceğini bildirmişti.

İşçi uydu görüntüleriyle belgeledi

Holding’e bağlı Gloria Golf Resort’te çalışırken isteği dışında şirketin bir başka yatırımı olan Gloria Sports Arena’ya transfer edilen İ.A. isimli otel çalışanı kişisel Facebook hesabından 105 bin metrekarelik çam ormanının ortasında binlerce ağacın kesildiğini belgeleyen uydu görüntülerini paylaşması üzerine işinden kovulmuştu. İ.A. insan kaynakları müdürü ve yöneticilerinden oluşan 3 kişilik bir ekip ile güvenlik vardiya amiri tarafından tehdit de edilmişti.

İş akdi hukuksuzca feshedilen işçi İ.A. işe iade davası için Yargıtay’a başvurdu. Geçen yıl eylül ayında davada karar veren mahkeme işçiyi haklı buldu. Kararında ağaç sayısının orman alanında yapılan tesis nedeniyle aşama aşama azaldığını vurgulayan Yargıtay, feshin geçersiz olduğunu belirterek işçinin işe iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak davacının dört aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine karar verdi.

Yargıtay: Düşünce özgürlüğü

Yüksek yargı işçinin açtığı davada yapılan paylaşımı “anayasal haklardan biri olan düşünce özgürlüğü” şeklinde yorumlayarak kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Davacı paylaşıma, ‘adım adım ağaç katliamı, ağaç katliamına son, gloria sports arena ve because here is gloria’ sözcüklerini eklemiş ise de davalı işverenin, paylaşılan fotoğrafların davacının çalıştığı otel ait olmadığı yönünde bir itirazı bulunmadığı gibi paylaşılan fotoğraflardan da aşama aşama ağaçlık alandaki ağaç sayısının azaldığı görülmektedir. Davacının fotoğraflara ilaveten paylaşımda kullandığı sözler ise anayasal bir hak olan düşünce ve kanaat hürriyeti/eleştiri sınırları içerisinde kalmaktadır. Davacının davalı işverenin işçisi olması, bu haklardan yararlanmayacağı anlamına gelmez. Nitekim, normlar hiyerarşisinde de anayasa bütün kanunlardan önce gelmektedir. Buna göre davacının bu yöndeki temyiz itirazı yerinde olup fesihte haklı ve geçerli neden bulunmadığı anlaşılmıştır.”


İşçi İ.A.: Orman vatandaşlık hakkım

“Bu resmi paylaşımla ilgili yakın çevremden veya çalışmaya başvurduğum bazı şirketlerden çalıştığım firmaya ihanet etmişim gibi olumsuz eleştiriler aldım. Burada gözden kaçırılan konu ve benim asıl değinmek istediğim nokta ise, yöneticilerin kendi çıkarları veya bütçe planlamaları uğruna, ne doğayı, ne insan sağlığını ne de hakkı veya hukuku gözetmeksizin bildiğini okumalarıdır. Mevzubahis olan tesis inşaat safhasında iken bu ağaçların taşınma sistemi ile başka yerde can bulabileceğini ve sosyal sorumluluk kapsamında tanıtım yapılabileceğini yöneticilerimle paylaşmama rağmen pozisyonum gereği beni dikkate almamışlardı. Yıl sonunda bütçeleri tutmuş, şirket kâr sağlamış olacak ve kendileri de koltuğunu bir yıl daha garantiye almış olacaklardı. Şahsımı hukuk kurallarına aykırı şekilde bu tesise transfer edip, tarafıma mobbing uygulanmaya başlandığında ve hukuk kuralları çerçevesinde yaptığım başvuruları dikkate almadıklarında işçi ile işveren arasındaki iyi niyet göstergesi sona erdiğinden Anayasa’nın 56. maddesi gereği vatandaşlık hakkım olan ormanlık arazide yapılan ağaç katliamını eleştirel amaçlı paylaştım.”

Etiketler

Rıfat Doğan

İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü mezunu. Muhabirliğe soL gazetesinde başladı. Ardından İleri Haber'de çalışmaya başladı. 2016 Mart ayında diken.com.tr'ye geçti. Aynı yıl TMMOB Mimarlar Odası eski Başkanı Oktay Ekinci adına verilen Basın Ödülü'ne layık görüldü. Kent ve çevre konularında çalışıyor.

E-Posta Aboneliği