Hallerimiz

İletişim teorisinin en iyi kitapları: Akademisyenler öğrenciler için seçti

“Ne okuyalım? Nereden çalışalım hocam?” Özellikle üniversite birinci sınıfta öğrencilerin en sık sordukları soru. İletişim fakültelerinde okuyan, özellikle de gazetecilik bölümlerinin ilk yıllarındaki öğrencileri düşünerek bu alanda okunması gereken temel kitapları akademisyenlere sorduk. Ortaya çıkan 60 kitaplık listede 10 kitap birden fazla oy aldı. Ünsal Oskay, Mutlu Binark, Meral Özbek, John B. Thompson, Manuel Castells ve Jan Van Dijk ise birden fazla kitapla listeye girdi.

İletişim akademisyenlerine bu alanın olmazsa olmaz akademik teori kitaplarını sorduk. Görüş aldığımız akademisyenler Yasemin İnceoğlu, Süleyman İrvan, Tirşe Erbaysal Filibeli, Mehmet Özçağlayan, Çiğdem Bozdağ, Burak Özçetin, Fatih Polat, Orhan Şener, Ufuk Eriş, Seçil Özay ve Sinan Aşçı… Sıralamayı, en çok oy alan kitapları listenin başına koyarak yaptık. İlk 10’dan sonraki 50 kitabı ise yazar isimlerine göre alfabetik sırayla dizdik.

1) Burak Özçetin – Kitle İletişim Kuramları, İletişim Yayınları. (6 oy)

2) Oya Tokgöz – Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi. (3 oy)

3) Asa Briggs, Peter Burke – Medyanın Toplumsal Tarihi, Kırmızı Yayınları. (2 oy)

4) John Fiske – İletişim Çalışmalarına Giriş. Pharmakon Kitap. (2 oy)

5) Marshall McLuhan – Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu, Yapı Kredi Yayınları. (2 oy)

6) Michel Bourse, Halime Yücel – Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları. (2 oy)

7) Mutlu Binark, Mine Gencel Bek – Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kalkedon Yayınları. (2 oy)

8) Orhan Koloğlu – Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Pozitif Yayıncılık. (2 oy)

9) Ralph Keyes – Hakikat Sonrası Çağ, Deli Dolu Yayınları. (2 oy)

10) Yasemin İnceoğlu, Savaş Çoban – Haber Okumaları, İletişim Yayıncılık. (2 oy)

11) Andre Bazin –  Sinema Nedir?, Küre Yayınları.

12) Andreas Hepp – Medyatikleşen Kültürler, Dipnot Yayınları.

13) Anthony Giddens – Sosyoloji, Say Yayınları.

14) Armand ve Michelle Mattelart – İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları.

15) Atilla Girgin, Seçil Özay – Haber Yazmak, Der Yayınları.

16) Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

17) Benedict Anderson – Hayali Cemaatler, Metis Yayıncılık.

18) Bianet Kitaplığı – Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik El Kitabı.

19) Bilge Narin – Gazetecilik 2.0: İnternet Gazateciliğinde Hipermetinsellik, Gece Kitaplığı.

20) Bill Kovach, Tom Rosenstiel – Gazeteciliğin Esasları, ODTÜ Yayınları.

21) C. W. Mills – Sosyolojik Tahayyül, Hil Yayınları.

22) David Crowley, Paul Heyer – İletişim Tarihi, Gazi Kitabevi.

23) E. J. Zürcher – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayıncıları.

24) Edward Herman, Noam Chomsky – Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Bgst Yayınevi.

25) Ernest Gombrich – Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.

26) Ernst Bloch – Umut İlkesi, İletişim Yayınları.

27) Erol Mutlu – İletişim Sözlüğü, Ütopya Yayınları.

28) Eser Köker – Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, İmge Kitabevi.

29) Faruk Bildirici – Günahlarımızda Yıkandık, Ayrıntı Yayınları.

30) Fethi Naci – Yüzyılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

31) Harold Adams Innis – İletişimde Taraflılık

32) Hıfzı Topuz – Türk Basın Tarihi: II. Mahmut’tan Holdinglere, Remzi Kitabevi.

33) Italo Calvino – Klasikleri Niçin Okumalı?, Yapı Kredi Yayınları.

34) Jan Van Dijk – Ağ Toplumu, Kafka Yayınevi.

35) Jared Diamond – Tüfek, Mikrop ve Çelik, Pegasus Yayınları.

36) John B. Thompson – İdeoloji ve Modern Kültür: Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum, Dipnot Yayınevi.

37) John B. Thompson – Medya ve Modernite, Kırmızı Yayınları.

38) Louis Althusser – İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki Yayınları.

39) Manuel Castells –  İletişimin Gücü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

40) Manuel Castells – Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

41) Marshall Berman – Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları.

42) Meral Özbek – Kamusal Alan, Hil Yayınları.

43) Meral Özbek – Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları.

44) Murat Uluk – Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya ve Yalan Haber, Dorlion Yayınevi.

45) Nazife Güngör –  İletişime Giriş, Siyasal Yayınları.

46) Neil Postman – Teknopoli Yeni Dünya Düzeni, Paradigma Yayınları.

47) Nick Stevenson – Medya Kültürleri, Ütopya Yayınevi.

48) Önder Kulak – Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür, İthaki Yayınları.

49) Richard Sennett – Karakter Aşınması, Ayrıntı Yayınları.

50) Server Tanilli – Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları.

51) Sevda Alankuş – Barış Gazeteciliği El Kitabı, IPS Yayınları.

52) Sevda Şener – Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Kitabevi.

53) Süleyman İrvan – Medya Kültür Siyaset, Pharmakon Yayınları.

54) Teun Van Dijk kitapları

55) Tezcan Durna, Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan – İletişim Hakkı ve Yeni Medya, Uğur Mumcu Vakfı Yayınları.

56) Umberto Eco – Devlerin Omuzlarında, Doğan Kitap.

57) Ümit Kıvanç – O Meslek Bunalımda, P24, Medya Kitaplığı.

58) Ünsal Oskay –  İletişimin ABC’si, İnkılap Yayınevi.

59) Ünsal Oskay – Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İnkılap Yayınları.

60) Walter Benjamin – Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR – İLETİŞİM FAKÜLTELERİ: EN YÜKSEK PUANLI BÖLÜMLER

Esra Fakıbaba

Marmara Üniversitesi gazetecilik yüksek lisans öğrencisi. neokuyorum.org haber editörü. Kültür sanat haberciliği, veri gazeteciliği ve yalan haber üzerine çalışıyor.

Journo E-Bülten