Haber

Türkiye’nin referandum tahmini: Yüzde 50,6 evet

2016, referandum ve seçimlerin tüm dünyada sürprizler yaptığı bir yıl oldu. 2017 de farklı olmayabilir. 16 Nisan referandumu tahmin aracımıza girilen senaryolara bakılırsa yarış hâlâ başa baş gidiyor.

Siyasi şartlara göre ‘evet’ ve ‘hayır’ oylarının yüzdesini bulan aracımızı kullanan 3 bin 500 kişinin senaryoları, referandumda evet oylarının %50,6 çıkacağını öngörüyor. Kullanıcılar, kararsızların ve MHP seçmeninin ‘Hayır’a daha yakın durduğunu, CHP kampanyasının görece etkili olduğunu ve HDP seçmeninin dörtte üçünün ise sandığa gideceğini düşünüyor.

Bu çalışmanın geleneksel Evet/Hayır anketlerinden farkı şu: Katılımcılardan referandumda verecekleri oy yerine dört adet kriter üzerinden bir senaryo oluşturmaları isteniyor. Bu senaryolar kararsızların eğilimi, MHP seçmeninin tercihi, CHP kampanyasının etkisi ve HDP seçmeninin katılımı olarak belirtildi. Katılımcıların belirttiği fikirler bir modele sokularak Evet/Hayır oranları hesaplandı.

Eğilimler

Katılımcıların kararsızlar hakkındaki tahminlerini görsele aktardığımızda karşımıza iki başlı bir dağılım çıkıyor. Bir grup katılımcı kararsızların Hayır’a daha yakın olduklarını düşünürken, bir grup da eşit dağılacaklarını düşünüyor.

MHP seçmeninin tavrı konusunda ise katılımcılar daha net. Katılımcılar MHP seçmeninin önemli ölçüde Hayır cephesine yakın olacağını öngörseler de bir grup katılımcı MHP seçmeni tercihlerinin de ikiye bölüneceğini düşünüyor.

CHP’nin yürüttüğü Hayır kampanyası önemli ölçüde etkin bulunuyor. Ancak bunda hesaplamalarımızda diğer kriterler ile çakışmaması için CHP’nin kampanya kriterinin katkısını sınırlamamızın da etkisi bulunuyor.

Katılımcılar HDP seçmeninin ise sandıktan büyük ölçüde uzak durmayacağını düşünüyor. HDP seçmeni kendi içinde bölünse de HDP’nin parti olarak başkanlık sistemine karşı bir tavır aldığı biliniyor.

Sonuç

Referandumda son düzlüğe girerken katılımcı eğilimleri sonucun hâlâ ortada olduğunu gösteriyor. Katılımcıların senaryo seçimleri sonucunda eğilimler hafif Evet’e yönelik olsa da önemli bir kısmı MHP’nin ve kararsızların Hayır’a yatkın olduğunu düşünüyor. Bu iki grup ile ilgili tahminlerin grafikte görülen çift tepeli dağılımı ise katılımcılar arasındaki görüş farkının boyutunu ortaya koyuyor.

M. Nezih Bilgin

M. Nezih Bilgin

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımcısı, proje yöneticisi. Dijital ajansı Dion Works'te farklı sektörlerden kurumsal müşterilere dijitalleşme yönetimi, ürün geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Berk Orbay

Berk Orbay

Endüstri mühendisi, doktora uzmanlık alanı niceliksel finans modelleri, R geliştiricisi ve eğitmeni.