Yazar - Oya Yeğen

Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunu. Şili ve Türkiye'deki askeri rejim döneminde anayasa yapma süreci ve geçiş sonrası değişiklik süreçlerini inceleyen doktora çalışmasını tamamlayarak 2016'da Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler'den doktora derecesini aldı. 2015-2016 arası Koç Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Boston Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Simmons College ve Okan Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve Latin Amerika üzerine dersler verdi.

Journo E-Bülten