Uygulamalar Yeni Medya

Slack büyüyor: Yöneticiye nimet çalışana eziyet

Ortak çalışma aracı Slack, farklı bölgelerde çalışan gazeteciler arasında işbirliğini arttırmak ve küresel gazeteciliği desteklemek için bir fırsat. Ancak her güzel şeyin bir bedeli var: Medya yöneticilerinin bu platformu gazeteciler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanması.

New Media & Society isimli akademik dergiye kabul edilen bir makale, Slack programını kullanan IRIN Haber Ajansında yapılan etnografik bir çalışmayı konu aldı. Araştırmacılar, Slack’in çalışanlar arası dayanışmayı arttırdığını gözlemledi.

Kâr amacı gütmeyen IRIN Haber Ajansı, dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ile işlerini çoğunlukla e-mail üzerinden yürütüyordu. Kurum 2015’te ekip içi iletişim sağlayan bir yazılım olan Slack’i kullanmaya başladı. Slack’in, Whatsapp ve Messenger gibi anlık iletişim sunan diğer uygulamalardan en önemli farkı, ortak dosya takibini kolaylaştırması ve diğer sosyal medya araçlarıyla uyumlu çalışabilmesi. Amaç, ekibi gereksiz e-mail trafiğinden ve karmaşasından kurtarıp ortak bir platformda buluşturmaktı.

İşleri kolaylaştırıyor mu, arttırıyor mu?

Bir sene boyunca katılımcı gözlem yapan araştırmacılar, gazetecilerle mülâkatlar gerçekleştirdi. Sonuçlar, Slack kullanımıyla birlikte çalışanların hem kendi arasında hem de üstleriyle yaptıkları sık ve gayri resmi yazışmaların ekip içi işbirliğini arttırdığını ortaya koydu. Böylece hiyerarşik bir düzene dayanan haber merkezi daha yatay bir yapıya kavuşmuş oldu. Ayrıca, ekibe yeni katılan çalışanların entegrasyonunun daha kolay olduğu gözlemlendi.

Tabii bir takım yan etkiler de ortaya çıktı: Bazı gazeteciler Slack’i hem bağımlılık yapıcı hem de dikkat dağıtıcı olarak tanımladı. Bu platform hangi kullanıcıların online olduğunu gösterdiği için, pek çok gazeteci iş saatlerinden sonra da orada görünmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla Slack kullanımı iş ve özel hayat arasındaki sınırı da muğlaklaştrıyor.

En hızlı büyüyen uygulamalardan

Ağustos 2013’te Flickr’ın da yaratıcısı olan Stewart Butterfield’in kurduğu Slack’in değeri bugün beş milyar doları geçti. Dünyanın en büyük 500 şirketinin (Fortune 500) yüzde 77’si Slack’i kullanıyor. Şirketler arasında hızla yayılan bu uygulamanın medya sektöründeki müşterileri arasında Al Jazeera, BuzzFeed, Vox, The Times, Medium, The Wall Street Journal, The Atlantic, Quartz, Slate, NBC News, The Guardian, AOL, ITV, ve Time Inc. bulunuyor.

Araştırmacıların “Slack gazetecilik pratiğini nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor?” sorusu, uzaktaki muhabirleriyle iletişimde kalmak için Slack gibi platformları kullanan tüm haber merkezlerini ilgilendiriyor.


Slack nedir?

Sergül Nguyen

Sergül Nguyen

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, Sciences Po Paris'te Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından CNN Türk'te istihbarat ve dış haber muhabirliği yaptı. Şu an Galatasaray Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünde doktor adayı. Tezini medya etiği ve kozmopolitanizm üzerine yazıyor. University of Applied Sciences Utrecht'te araştırma yöntemleri üzerine dersler verdi.

E-Posta Aboneliği