Yazar - Efe Sevin

Efe SevinDoktora çalışmalarını American University'de (Washington D.C), yüksek lisans eğitimini Emerson College'da (Boston, MA), lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.
Fribourg Üniversitesi Medya ve İletişim Araştırmaları bölümünde araştırma görevlisi. Dijital diplomasi, kamu diplomasisi ve ulus markalaşması alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.
Son kitabı Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey (ABD, İsveç, ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi ve Dış Politika Uygulamaları) Mart 2017’de Palgrave MacMillan tarafından yayımlandı.

Haberler mailinize gelsin!