Yazar - Efe Sevin

Efe SevinDoktora çalışmalarını American University'de (Washington D.C), yüksek lisans eğitimini Emerson College'da (Boston, MA), lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı.
Fribourg Üniversitesi Medya ve İletişim Araştırmaları bölümünde araştırma görevlisi. Dijital diplomasi, kamu diplomasisi ve ulus markalaşması alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.
Son kitabı Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey (ABD, İsveç, ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi ve Dış Politika Uygulamaları) Mart 2017’de Palgrave MacMillan tarafından yayımlandı.

Telif programı

Journo’nun ‘AB2022’ etiketli içerikleri Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Detaylar için tıklayınız. / The content tagged with 'AB2022' is Funded by the European Union. Please click for more details.