Yazar - Gülin Çavuş

Dezenformasyon konusunda hem teorik hem pratik alanda uzman. Teyit’in eş kurucusu. 2017’de Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı Bursu ile mülteciler hakkında yayılan yanlış bilgilere odaklandı. Platformların dezenformasyonu nasıl sorumlu bir şekilde ele alabileceğini araştıran makaleler ve raporlar yazıyor. IPI'ın Türkiye Ulusal Komitesi ve Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı'nın Yönetim Kurulu üyesi. Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans derecesine sahip. Araştırma alanları arasında yerel yönetimlerin sosyal medya kullanımı üzerinden sivil katılım konusu da var.

Journo E-Bülten