Haber

Hürriyet davası TBMM’de: Sendika üyesi oldukları için işten atılan gazeteciler bakana soruldu

Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet gazetesi geçen yıl 46 çalışanı tebligatla işten çıkarmıştı. Yasal haklarını hâla alamayan ve hukuk mücadelesini sürdüren gazeteciler, ana muhalefet partisi CHP’nin TBMM’de verdiği yazılı soru önergesine konu oldu.
Yüksel Mansur Kılınç imzalı önergede, bakanlığın dava sürecindeki yaklaşımı sorgulandı. Ayrıca Hürriyet’te çoğunluk oluşturmaya başladığı bir dönemde sendikalı gazetecilerin topluca işten atılıp yerlerine 100 yeni çalışan alınmasının tesadüf olup olmadığı soruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk‘un yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bugün bir soru önergesi verdi. Önergenin tam metni şöyle:

  • Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet Gazetesi’nde çalışan 46 gazeteci, 30-31 Ekim 2019’da evlerine gelen tebligatlarla işten çıkarılmışlardır. İşten çıkarılma tarihinde 46 gazeteciden 44’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesiyken, 2 gazetecinin de üyelik görüşmeleri devam etmekteydi. Hürriyet Gazetesi, bu kişileri, “işletmesel sebeple” işten çıkardığını ileri sürmüş ancak 46 kişiyi işten çıkardığı ay 100 yeni işçiyi işe başlatmıştır.
  • Türkiye Gazeteciler Sendikası, iş akdi fesihlerinden sonra işveren ile arabuluculuk görüşmesi ve ihtiyari görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gazeteciler kıdem tazminatlarının ödenmesini talep etmiştir. Ancak Hürriyet Gazetesi İşvereni Demirören Grubu, 46 kişiye hiçbir ödeme yapmamıştır.

Bakanlık, TGS’nin başvurularına cevap vermedi

  • Türkiye Gazeteciler Sendikası, 16.03.2020 tarihli dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına “Kanuni prosedüre aykırı olarak işçi çıkarma nedeniyle” ve “Sendikal Sebepli İşçi Çıkarma” nedeniyle şikâyet dilekçeleri vermiştir.
  • Bakanlık. 12.06.2020 tarihinde verdiği yanıtta, “sendikal sebepli işçi çıkarma yok” ve “toplu işçi çıkarma var mı yok mu araştırıyoruz diye” cevap vermiştir. Sendika, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yine başvuruda bulunmuş ve “işten çıkarılan işçilerin hiçbirisi ile hiçbir İş Müfettişi görüşmedi. Sendikal Sebepli İş Akdi feshi olmadığına na şekilde karar verildi, bu müfettiş raporunu bize de verin” demiştir.
  • Ancak, Bakanlık, sendikanın bu başvurularına cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir.

Bu bağlamda;

1. Bakanlığınız, Hürriyet Gazetesi’nden “Sendikal Sebepli İş Akdi Feshi Olmadığına” ne şekilde karar vermiştir? Bu kararın. ne şekilde verildiğini, Türkiye Gazeteciler Sendikası’na neden bildirmemiştir?

2. İşletmesel sebeple 44 Sendika üyesini işten çıkarıp 100 Sendika üyesi olmayan kişiyi üstelik tam zamanlı olarak iki Demirören Şirketi’nde ne şekilde istihdam ettikleri ve toplu işçi çıkarımı bildirimi yapmadan, yeni işçi istihdam etmelerinin yasaya aykırılığı hususunda, işverene herhangi bir soru sorulmuş mudur? Soruşturma yapılmış mıdır?

Sendikalı gazeteciler Hürriyet’te çoğunluk olmuştu

3. 46 gazetecinin Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çoğunluk tespiti istediği sıralarda işten çıkartılması ve yerine üstelik gazeteci olmayan 100 yeni çalışan alınarak %40 çoğunluğun sendika aleyhinde bozulması tesadüf müdür?

4. İşletmesel Sebeple Tazminatları Ödenecek Şekilde işten çıkarılan çalışanların, kıdem tazminatlarının hangi sebeple ödenmediği işverene sorulmuş mudur? İşverene karşı neden İş Kanun’undaki ceza hükümler işletilmemiştir?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR – ‘KOVULMAK TAMAM AMA BU GAZETECİLİĞE SALDIRIDIR’

Journo

Journo

Yeni nesil medya ve gazetecilik sitesi. Gazetecilere yönelik bağımsız bir dijital platform olan Journo; medyanın gelir modellerine, yeni haber üretim teknolojilerine ve medya çalışanlarının yaşamına odaklanıyor, sürdürülebilir bir sektör için çözümler öneriyor.

E-Posta Aboneliği