Haber

‘Kız gibi hoca istemem’ diyen Rektör, Özyetiş’i sürgüne gönderdi

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Emre Özyetiş için, “Okulumda kız gibi hoca istemem” diyen Rektör Ahmet Ağırakça, Özyetiş’i Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na gönderdi. Özyetiş, rektörlüğe itiraz dilekçesi verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın, Özyetiş’in Mimarlık Fakütesi’nden BESYO’ya gönderilmesini talep ettiği dilekçe şöyle:

“Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Emre Özyetiş’in Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü emrine 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesi rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve adı geçene tebliğ edilerek görevinden ayrılma/başlama tarihlerinin bildirilmesi, ayrıca ilgilinin görev yaptığı birim tarafından görev süresinin bitiminden 1 (bir) ay önce Personal Daire Başkanlığı’na bildirilmesi konusunda gereğini rica ederim.”

Özyetiş: Görevime iademi istiyorum

Özyetiş ise, “Lisansı Mimarlık ve Felsefe çift anadalı üzerinden tamamlanmış, yüksek lisansı Mimarlık bölümünden olan, B.A ile M.Arch derecelerine sahip, mimarlık alanında doktora derecesine sahip şahsımın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna hangi sebepten görevlendirildiğinin tarafıma iletilmesi ve Mimarlık Bölümü’ndeki görevime iademi talep ediyorum” diyerek, söz konusu görevlendirmeye itiraz etti.


Rektörlük ‘ahlaki değerler’ dedi

Rektör Ağırakça: Okulumda kız gibi hoca istemiyorum” başlıklı haberimiz üzerine bir açıklama yayınlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ise Araş. Gör. Özyetiş’in “ahlaki değerlerle örtüşmeyen ders muhteviyatları sunarak fikirsel yönlendirmelerde bulunduğunu” öne sürdü:

29 Aralık 2017 tarihinde çeşitli yayın organlarında journo medya platformu yazarlarından Zeynep Yüncüler tarafından servis edilen ve “Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü: Okulumda Kız Gibi Hoca İstemiyorum!” başlığıyla yayınlanarak üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik haberler yer almıştır.

Haberde bahse konu araştırma görevlisi Emre Özyetiş’in Rektör Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA’yla ilgili beyanlarının hakikatle alakası bulunmadığı gibi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren nitelemelerle de kurumumuzu hedef göstermiş olması kabul edilemez.

Adı geçen şahsın sorumlu olduğu ders müfredatına mugayir şekilde ahlaki değerlerle örtüşmeyen ders muhteviyatları sunarak fikirsel yönlendirmelerde bulunduğuna dair öğrenci ve velilerden idaremize ulaşan beyanlar üzerine kendisiyle görüşme yapılmış ve konuya ilişkin soruşturma süreci devam etmektedir.

Haklı bir idari soruşturmayı sulandırma gayesiyle provokatif şekilde nitelendirilebilecek toplum ve kurumlar nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen ve karalama boyutuna varan haberde iddia edilen hususların kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Üniversite ve Rektörü hakkında gerçek dışı beyanlar içeren bu haberleri tekzip eder ve gerçek dışı iddialarla haber yapılması anlayışından vazgeçilmesini ihtaren bildiririz.


Akademisyen Özyetiş’e şimdi de ‘terör’ soruşturması

Zeynep Yüncüler

Zeynep Yüncüler

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamlandı. Gazeteciliğe Milliyet gazetesi haber istihbarat bölümünde başladı. Ardından Artı 1 TV ve BirGün gazetesinde çalıştı. Gündem ve politika alanında altı belgesel hazırladı. Çağdaş Gazeteciler Derneği 2016 yılı Başarı Ödülleri'nde röportaj dalında ödüle layık görüldü. Artı TV'de 'odak' adında haber programını hazırlayıp, sundu. Şu anda serbest gazetecilik yapan Zeynep, journo editörü ve medyapod ağında 'arabaşlık' adında podcast haber programını hazırlıyor. Zeynep aynı zamanda TGS yöneticisi.