Haber

TDK’den cevap geldi: Değiştirdik ama listeyi paylaşmayız

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük ile Yazım Kılavuzu’nun yeni baskısında birçok sözcüğün yazımını değiştirmişti. Bu karar medyada haber olunca kurumun internet sitesinde bazı sözcüklerin yazımının bir kez daha değiştirildiği görülmüştü.

Bu durumun nedenini TDK’ye sorduk ve yazımı değiştirilen kelimelerin bir listesini istedik. Kurumdan gelen yanıtta, “gerekli görülen düzenlemelerin uzlaşıyla yapıldığı” belirtildikten sonra, “Yapılan değişiklikler ile ilgili herhangi bir liste paylaşılamamaktadır” denildi.

TDK Türkçe Sözlük’ün temmuzda yayımlanan 27. baskısında 18 sözcüğün yazımının değiştirildiği haberlere yansımıştı

“Akça armudu” gibi geçmişte ayrı yazılması önerilen bazı sözlerin artık bitişik yazılması gerektiği bildirilmiş, “yeşilsoğan” gibi başka örneklerde ise bunun tam tersi tavsiye edilmişti.

Bazı kelimelerin tanımlarının cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle sözlükten çıkarılmasının yanı sıra “horon tepmek” ifadesinin ve “Türkiyeli” kelimesinin sözlüğe eklenmesi de tartışma yaratmıştı.

Hangi kelimelerin yazımının, neden ve nasıl değiştirildiğini TDK’ye sorduk. Kurumun 4 Ekim’de verdiği yanıt şöyle:

  • Türk Dil Kurumu tüm sözlük çalışmalarını sözlük bilimi ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Türkçe Sözlük’ün yeni baskısı için yapılan hazırlık çalışmaları da bu ilkeler gözetilerek sürdürülmüştür.
  • Sözlüğün yeni baskısında yer alan maddeler ve tanımları mevcut yazım kuralları doğrultusunda akademisyen üyeler ve Kurum uzmanları tarafından gözden geçirilmiş; tespit edilen uyumsuzluklar giderilmiş; ayrıca kelimelerin yaygın veya gelenekleşmiş yazımları, terimleşmiş kullanımları, ilgili mevzuatla tescillenmiş şekilleri, deyim olmaları gibi yazım biçimlerini etkileyen diğer konular göz önünde bulundurularak gerekli görülen düzenlemeler uzlaşıyla yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile ilgili herhangi bir liste paylaşılamamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: HABER DİLİ

TDK açıkladı: Değişen kelimeler ve yeni yazım kuralları

Fay hattı ile fay aynı anlama gelmiyor: Deprem haberlerinde dil hataları

Gazeteciler imlada hangi kaynakları referans alıyor? 5 haber merkezinde son durum

Kübra Derin

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Feminist Güzergâh adlı podcast programının hazırlayıcısı ve sunucusu. Serbest gazetecilik yapıyor.

Journo E-Bülten